(Tidens Krav) Fødeavdelingen ved sykehuset i Kristiansund stenges fra 8. februar. Ifølge helseforetaket er det snakk om en midlertidig stenging ut året.

Det har siden oktober vært vekselvis drift mellom fødeavdelingene i Kristiansund og Molde.

Onsdag kveld sendte helseforetaket ut en melding for å forklare avgjørelsen som svært sannsynlig betyr at en lang og hard kamp for fødeavdelingen i Kristiansund nå er over.

– For å skape et forutsigbart og trygt pasienttilbud, må vi ha gode arbeidsvilkår for våre ansatte. Vi ser at alterneringa er en krevende driftsform, og når ansvarlig leder og gynekolog ikke lenger kan stå inne for forsvarligheten, er vi nødt til å ta grep, sier helseforetakets administrerende direktør Øyvind Bakke i meldinga fra Helse Møre og Romsdal.

Ifølge meldingen fra helseforetaket er det den akutte fødselshjelpen som flyttes midlertidig til Molde. Det skal fortsatt være gynekologisk poliklinikk, ultralydpoliklinikk, dagkirurgi og svangerskapspoliklinikk ved Kristiansund sjukehus.

– Lite som tyder på at vi ikke skal gjenåpne i Kristiansund

Om rekrutteringen til fødeavdelingen: – Ingen er tilbudt høyere lønn eller bedre vilkår