Folk i Møre og Romsdal frykter minst for økonomien