Uværet og lynnedslagene de siste timene har slått ut en del trafoer knyttet til kommunale vannverk. Det jobbes intenst med å få disse opp og gå igjen, og mannskap hentes inn fra ferie for å redusere omfang og varighet så godt det lar seg gjøre, melder Sunndal kommune.

Situasjonen er fortsatt uoversiktlig, og vi vet ikke når det kan forventes at alle stasjoner fungerer som normalt igjen.

Noen av abonnentene kan oppleve å få lavere vanntrykk enn normalt, og i verste fall miste vannforsyningen helt i noen timer fram til alt er operativt igjen, melder kommunen.

På grunn av stort arbeidsomfang i timene som kommer, vil vannverkene settes fortløpende i normal drift, uten at det gis beskjed til berørte abonnenter.