Gave for folkehelsen i Tingvoll

Sommergave fra Miljødirektoratet. De gir over 500.000 kroner til parkeringsplasser i Tørrlenda.