Foreslår endret eiendomsbeskatning: Gir skatteyterne en smell på 10,5 millioner kroner

Kommunedirektør Randi Dyrnes tilrår overfor formannskapet i Sunndal at bunnfradraget for boliger fjernes ved utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2021.