Fra Krifast til ny rv. 70: En revolusjon på Nordmøre

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Veien mellom Saghøgda og Meisingset går straks fra å være en akterutseilt krøttersti, til å bli den flotteste veistrekningen på Nordmøre.