Gå til sidens hovedinnhold

Fra prat til handling i klimapolitikken

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Verden står overfor store klimautfordringer, og vi må rigge nasjonen Norge for mer krevende tider framover. Derfor må vi sette oss offensive klimamål, som følges av konkrete tiltak og planer for å nå dem.

Da trenger vi en aktiv industripolitikk som kan støtte opp under nye løsninger og næringer for å ned utslippene. Disse kan bygges på den kunnskapen vi har med oss fra tidligere tider og fra næringer vi allerede ligger i front på. Da må regjeringen jobbe raskere for å få på plass rammebetingelsene for de nye mulighetene.

Dessverre viser ikke regjeringen noen handlekraft for å møte utfordringene. Vi merker en økende kø av næringsaktører som lurer på hvor miljøvernministeren egentlig har gjemt seg. For eksempel satte regjeringen for flere år siden i gang et arbeid med å finne et nytt deponi til farlig avfall. Det startet med 12 ulike steder, og regjeringens prosess har nå to aktuelle prosjekter igjen. Men fordi det tydeligvis er vanskelig å lande dette, nedsatte Elvestuen et ekspertutvalg som nå kommet med sin rapport. Men det er stille som i graven fra ministeren.

Han kan sikkert leve med at ingen ting skjer. Men det kan ikke de 250 bedriftene og de kommunale aktørene som må håndtere avfallet. For mens tiden går, fylles Langøya.

Kronos Titan i Fredrikstad er en av de som trenger en avklaring nå. De har 160 ansatte, og 1.15 mrd. kroner i omsetning. De trenger forutsigbarhet og en løsning de kan leve med. Hvis ikke, legges driften i Fredrikstad ned og produksjonen flyttes til Asia. Det er en dårlig løsning for både ansatte og miljøet.

Olje- og energiministeren fra Frp har sagt at det er viktig å satse på havvind. Men det ser ikke ut til at han selv ser at han har en viktig rolle for å få det til. Riktignok har han sendt to havområder ut på høring, men har ikke lagt fram noe om hvilke rammevilkår det skal være for flytende havvind. Mens næringen viser til at det haster om man skal kunne utnytte mulighetsrommet for norsk industri, har ikke statsråden noen svar på hva regjeringen skal gjøre for å bidra. Heller ikke intensjonsavtalen med Rederiforbundet og Norsk Industri om havvind som Erna Solberg har skrevet under på, blir fulgt opp av regjeringen. Næringen selv melder om at det ikke er ett punkt det er levert på, så langt.

Havet har gitt oss mange muligheter, og tiden er inne for nye spennende satsinger, om vi tar de riktige grepene politisk. Nordsjøen kan bli et Europalager for CO2. Vi kan bygge videre på kunnskapen vi har fra olje- og gassnæringen og bidra til å få ned utslippene fra industrien. Karbonfangst og -lagring vil være en stor og viktig satsing inn i lavutslippssamfunnet.

Arbeiderpartiet mener det er viktig å få på plass en investeringsbeslutning for karbonfangst og -lagring i revidert budsjett neste år, slik at prosjektene ikke stopper opp. Her har regjeringen et stort ansvar. Men dessverre sier regjeringen ingenting om hva de skal gjøre til neste år. Det er for dårlig.

Mitt juleønske er at Regjeringen nå leverer forutsigbare og gode rammebetingelser for de nye næringene, slik at det er mulig for næringsaktørene å levere viktige løsninger for å få ned klimagassutslippene. Da kan vi få nye næringer med utspring her hjemme, ny verdiskaping og inntekter til fellesskapet. Og ikke minst - arbeid til alle!

Kommentarer til denne saken