Framleis ni koronapasientar på sjukehus i Møre og Romsdal