Frir til kommune og næringsliv om å bli med på spleiselag for større kai

Sunndal småbåthavn investerer millioner i nytt kaianlegg og nye moloer. Dette finansierer de selv, men håper nå på økonomisk støtte fra kommune og næringsliv.