Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger over en halv milliard kroner på bordet for å redusere fergetakstene. Dermed har vi gjort mer for fergetakstene på tre uker enn det Frp gjorde i seks og et halvt år da de hadde samferdselsministeren.

Nå er det vanlige folk sin tur, i hele Norge. I løpet av tre korte uker har den nye Arbeiderparti/Senterparti-regjeringa jobbet for å rette opp statsbudsjett fra Høyreregjeringa. På ferge gjør vi følgende:

1) vi kompenserer momsøkninga i oktober

2) vi stopper prisøkningene som var foreslått

3) vi setter prisene enda mer ned, og

4) vi starter jobben med å gjøre de minste sambandene gratis.

Totalt foreslår vi å bruke hele 489,8 millioner kroner på å sette ned fergetakstene, pluss 30 millioner kroner for å å starte jobben med å gjøre de minste fergesambandene gratis. Totalt betyr det at fergeprisen 1. januar 2022 ligger an til å bli 30% lavere enn på samme tid året før - da Høyre og Frp styrte.

I tillegg går vi i Arbeiderpartiet og Senterpartiet inn for å øke pendlerfradragene og skattefradragene for fagforeningskontingent. For vi prioriterer vanlige folk, ikke dem som allerede har størst formuer.

Kritikken fra Frp har ikke lagt vente på seg. Det er vanskelig å forstå. Frp styrte samferdselsdepartementet i seks og et halvt år. Slik gikk det med prisene på riksveifergene den gangen:

* 2014 opp 3,5 %

* 2015 opp 4,1 %

* 2016 opp 2,9 %

* 2017 opp 7,8 %

* 2018 opp 2,4 %

* 2019 opp 2,7 %

* 2020 opp 3,2 %

Men nå er det blitt regjeringsskifte og Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjør mer for fergeprisene på tre uker, enn det Frp klarte på seks og et halvt år.

Frp har vist i praksis hvor lite de bryr seg om fergetakstene. Frp burde beklage sin egen politikk til alle fergereisende og deretter takke Arbeiderpartiet og Senterpartiet for dette krafttaket for vanlige folk!