Gjennom pandemien har media meddelt oss at mange mennesker både ung og gammel sliter med sin psykiske helse.

FRP har satt fokus på psykisk helse i budsjettforhandlingene med regjeringen og fått gjennomslag for å øke ressursene for denne gruppen. Bevilgningene skal øremerkes til kjøp av privat behandlingskapasitet som økes med 100 millioner og 150 millioner mer til barne- og ungdoms psykiatrien, samt at kommunene får et ekstra tilskudd på 65 millioner.

Det er svært viktig at både barn, ungdom og alle andre som trenger hjelp får den «rette og beste faglige hjelpen» når de har behov. Det forebyggende arbeidet gjennom skole og helsetjenesten er svært viktig. FrP har vedtatt i sitt prinsipp og handlingsprogram at man skal arbeide for å styrke tidlig innsats i psykisk helse. En må også styrke det forebyggende arbeidet for å forhindre selvmord. Hvert år tar mellom 500 og 600 personer sitt eget liv.

FrP fikk også 100 millioner i økte midler til kjøp og bruk av nye medisiner og behandlingsmetoder. FrP mener det er galt at bare de med «tykke» lommebøker skal ha tilgang til å kjøpe medisin og behandling, mens vanlige folk må ty til innsamlingsaksjoner eller bli stående uten behandling. Dette er sterkt urettferdig og uakseptabelt i et rikt land som Norge.

FrP har gjennom mange år satt fokus på psykisk helse. Vi er på langt nær fornøyd og vi fortsetter kampen for mer penger til psykisk helse, både forebygging og hjelp til rett tid.

Stemmer du på FRP til høstens Stortingsvalg får du politikere som vil styrke arbeidet innenfor psykisk helse også etter høstens valg.

Vi er ikke så opptatt av «de store ord» men at ord blir omsatt til handling.