Gå til sidens hovedinnhold

FrP svikter de permitterte

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge står midt i en av historiens største økonomiske kriser. Mange er permitterte. Folk frykter for framtida. I dag kan en bedrift permittere ansatte i 26 uker. Rødt har foreslått følgende på Stortinget: «Stortinget ber regjeringen utvide permitteringsperioden til 52 uker.»

Grunnen er enkel. For de arbeidstakerne som ble permittert rett etter at Norge stengte ned, ender de 26 ukene før Stortinget trer sammen igjen etter sommerferien. Hvis arbeidsgiveren ikke har økonomi til å ta den ansatte tilbake innen de 26 ukene, er alternativet oppsigelse. Folk blir arbeidsløse. For mange vil dette bety at varsel om oppsigelse vil komme nå i sommer.

Rødts forslag ble stemt ned den 19. juni. FrP var blant de som stemte mot vårt forslag – og støtta regjeringas uansvarlighet. I dagene som fulgte uttalte FrP at de kanskje er for forslaget likevel. Bjørnar Moxnes bad da Stortingets presidentskap om å kalle Stortinget tilbake fra ferie, for å stemme over dette på nytt. Men den gang ei. FrP ville ikke komme tilbake til Stortinget én dag for å stemme for forslaget. I media later FrP i kjent stil som om de vil hjelpe folk, men når det gjelder så stemmer FrP på Stortinget mot arbeidsfolk. FrP vil altså ikke være med på å bidra til at folk som er permitterte skal ha en trygghet gjennom sommeren.

Ved permittering kommer arbeidstakeren tilbake til de samme lønns- og arbeidsvilkåra man hadde før permitteringen. Hvis du først blir sagt opp og må søke jobb på nytt, vil nyansettelse kunne skje på andre arbeids- og lønnsvilkår enn du opprinnelig hadde. Når mange er uten jobb vil presset nedover på arbeids- og lønnsvilkår bli sterkt. Forskjellen for arbeidstakerne mellom å komme tilbake fra permittering og søke ny jobb er enorme. Særlig folk i lavtlønna yrker vil merke presset. Det er et svik fra regjeringa å ikke umiddelbart utvide permitteringstida til 52 uker. FrP kunne forhindra regjeringens politikk, men sviker de permitterte. Det er ikke noe nytt at FrP svikter arbeidstakerne, de tar stadig til orde for å svekke arbeidstakernes rettigheter. I mars 2020 støttet for eksempel ikke FrP forslaget om å sikre norske lønns- og arbeidsforhold til sjøs.

Høyre og FrP endra arbeidsmiljøloven i 2015. Da fjerna de hovedregelen om forbud mot midlertidige ansettelser i bedriftenes ordinære virksomhet. Dette åpna for utstrakt bruk av midlertidige ansettelser, og en voldsom vekst i bemanningsbransjen. Langt flere arbeidstakere må stå med lua i handa og håpe på mer jobb uten klare rettigheter. Derfor tok Rødt allerede i 2015 initiativ til en kampanje mot midlertidige ansettelser rundt om i landet. FrP sin vingling i arbeidslivsspørsmål er altså ikke noe nytt, og de svikter de som sitter nederst ved bordet hver gang.

Rødt fremma 19. juni 2020 også et forslag om at: «Stortinget ber regjeringen sikre at alle arbeidsledige som ikke har fått innvilget lønnskompensasjon eller dagpenger i løpet av første halvdel av juni, får et umiddelbart forskudd på 20 000 kroner. Dette forskuddet skal ikke føre til trekk i andre ytelser fra Nav enn lønnskompensasjonen og dagpenger, eller kreves tilbakebetalt.» Igjen stemte FrP og regjeringa mot at de som ikke har fått ytelsene de har krav på, skulle sikres et forskudd.

Vi i Rødt står på arbeidsfolks side i praktisk politikk, det er umulig å forstå hvordan en kan stemme mot disse forslagene.

Kommentarer til denne saken