Gå til sidens hovedinnhold

Fv 62 må hasteåpnes for modulvogntog

Meninger

Etter press skal fv 65 og fv 6156 hasteåpnes for modulvogntog og 24 meters vogntog. Dette er godt utført jobb fra lokale bedrifter og Norges Lastebileierforbund.

I Sunndal er situasjonen at rv 70 er åpnet, og Sunndal kommune har gjort sin jobb og åpnet de viktigste veiene til de lokale bedriftene. Derimot har ikke fylket åpnet fv 62.

Når det nå er åpnet for hasteåpning i Surnadal, må vel det samme kunne gjøres for fv 62. Om det ikke er mulig for hele strekningen, så må det vel være mulig å gjøre det fram til Real Alloy på Rød i gamle Nesset.

For Sunndal er dette viktig, da en åpning av fv 62 gir tilgang til Hydro, Storvik, Byggern, Byggmakker, Grytnes, Franzefoss med flere.

T. Ottem Transport AS er den eneste bedriften på Nordmøre med denne type vogntog, men vi kommer ikke inn til eget anlegg på grunn av den ca. 500 meter strekningen av fv 62 fra rundkjøringen og fram til Industrivegen.

Det samme gjelder døgnhvileplassen for rv 70 som er tilrettelagt for modulvogntog.

Det er viktig at politikere i Sunndal, Møre og Romsdal fylke og samferdselsutvalget gjør sin jobb og får med FV 62 i samme hastevedtak.

Fakta om modulvogntog og 24-meters vogntog:

  • Ubetydelig mer større sporing en tradisjonelle vogntog.
  • Opp til 50% mer volumgods på vogntoget
  • Opp til 30% mer godstonnasje på vogntoget
  • Opptil 25% reduksjon i klimautslipp
  • En reduksjon av antall vogntog på ca.
  • 25% på samme godsmengde

Kommentarer til denne saken