Fylkeskommunen positiv til ny havn, men det må tas hensyn til miljø og folks helse

Ny kai på Sunndalsøra med terminal og oppstillingsplasser for mer transport sjøveien applauderes. Men en må ta hensyn til friluftsområdet og risikoen for ulykker.