Stor interessen for gamle motorkjøretøy gjør at du nå kan finne noen av de gamle kjøretøyene i et digitalt motorvognregister. Det er i alle fall hva Arkivverket melder i en pressemelding. De statlige motorvognregistrene kommer nå i Digitalarkivet. Et utvalg fra Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal skal allerede være tilgjengelig.

Stor interesse

Interessen for historiske motorkjøretøyer er stor i Norge. Gamle biler, motorsykler og lastebiler restaureres til et nytt liv, og særlig om sommeren er mange av dem å se på veiene. Folk finner igjen bilder av kjøretøy de har gode minner om og deler disse på nettet.

– Nysgjerrigheten på kjøretøyenes identitet og hvem som har eid de trigges. Også når verken kjøretøyene eller eierne av de lenger er blant oss. Men informasjonen om de lever i beste velgående, i arkivene etter myndighetene som i sin tid forvaltet kontrollen med kjøretøyene og med eierne av dem, skriver Arkivverket i pressemeldingen.

Startet opp

De opplever stor interesse for disse arkivene. Både ved personlig oppmøte på sine lesesaler og ved skriftlige henvendelser.

– I år har vi derfor startet digitalisering for selvbetjening av disse arkivene. Dette er manuelle registre, som er skapt i tiden før man gikk over til det elektroniske kjøretøyregisteret «Autosys» på 1980-tallet.

Foreløpig har de rukket å publisere et utvalg fra Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal. I i tillegg til noen få nasjonale registre. Disse finnes under emneknaggen «Biler og motorkjøretøyer» i Digitalarkivet.

– Parallelt arbeider vi også med å gjøre de eldste «Autosys» databasene tilgjengelige og søkbare på Digitalarkivet.