I dag koster det 76 kroner for énretters middag, og 102 kroner for toretters i Tingvoll. Grøt koster 59 kroner, og dessert/suppe 34 kroner.

Nå legges det fram en sak der det foreslås endringer:

* En liten porsjon skal koste 95 kroner (skal inneholde 90 gram kjøtt/fisk, samt passe mengde tilbehør), vanlig porsjon skal koste 108 kroner (120 gram kjøtt/fisk samt tilbehør) og stor skal koste 121 kroner (150-170 gram kjøtt/fisk samt tilbehør). Prisene er oppgitt med dessert. Den som ikke ønsker dessert, betaler 20 kroner mindre per måltid.

Grøt er foreslått å koste 61 kroner, grøt med spekemat 91 og dessert/suppe 35 kroner.

I saksframlegget pekes det på at middagsmåltidet er hovedmåltidet for de fleste av oss, og tradisjonelt det eneste varme måltidet på hverdager i Norge. Derfor er et godt sammensatt måltid et viktig bidrag til å forebygge under- og feilernæring av innbyggerne som av ulike årsaker har behov for å få levert mat hjem til seg.

- Vi jobber for at brukerne i indre og ytre deler av kommunen skal ha så likt tilbud som mulig. Vi vet at kommunens samarbeidspartner i ytre deler av kommunen, Fjordkroa AS, gir tilbud om små og store porsjoner, i tillegg til valgmuligheten med og uten dessert. De er veldig fleksible på individuelle tilpasninger og får gode tilbakemeldinger på at de gir et godt tilbud, heter det i saksframlegget, som fortsetter:

- Tingvoll kommunale kjøkken ønsker å tilby tilsvarende i indre deler av kommunen, men legger til muligheten for stor porsjon i prisoversikten. Individuelle tilpasninger ved behov, gjøres selvfølgelig også her.

Når porsjonene nå foreslås differensiert i tre størrelser, forklares det med et ønske om å opprettholde riktig næringsinnhold i porsjonen for de forskjellige brukerne.

- Vi ser at tidligere priser har hatt for stor prisforskjell mellom enretters og toretters sett ut fra råvarekostnadene. Dette er nå rettet opp.

Saken har vært behandlet i helse- og omsorgsutvalget, behandles av formannskapet tirsdag og vedtas i kommunestyret senere denne måneden.