Går til kamp mot brunsneglene – nå vil han ha med flere

Av

Odd Egil Hegg er en aktiv bruker av turområdet i Sunndalsøra sentrum. De siste årene har han sett en stadig økende mengde brunsnegler langs Drivapromenaden. Disse ønsker han til livs.