- Jeg har GPS-styring på geitene og de er veldig gode til å holde nede vegetasjon i området. Ellers gror det raskt igjen, sier eier Magnar Lervik.

Han har også geiter gående hjemme, men enkelte av dem går i nærheten av Trolltindvegen som går opp til hyttefeltet.

De er nysgjerrige og ikke redd for å hilse på de som måtte stoppe opp med bil. De spiser både små trær som vokser og annen vegetasjon som skyter opp.