Generalforsamlingen i Sunndal Energi AS: Vil gi hver enkelt i kommunestyret fullmakt til å delta

Erling Rød (Frp) har fremmet en interpellasjon til møtet i Sunndal kommunestyre 17. juni, der han ber om at følgende blir vedtatt:

DEL

«Sunndal kommunestyre gir hvert kommunestyremedlem fullmakt til å delta i generalforsamlingene til Sunndal Energi AS og Sunndal Energi Holding AS og stemme med 1/27-del av aksjene.

Ved forfall må hver enkelt selv sørge for å delegere sin fullmakt»

Bakgrunn:

Da kommunestyret 28. august i fjor vedtok at Sunndal Energi skulle gå fra KF til AS, var det fortsatt at kommunestyremedlemme fortsatt skulle være generalforsamling i selskapet.

I Stryn Energi AS, Vestnes Energi AS, Rauma Energi AS og tidligere Nesset Kraft AS gjøres det på samme måte.

I 2015 ble det gjort selskapskontroll av selskapene i Rauma og Nesset. Det kom ingen merknader til representasjonen i generalforsamlingene.

Forholdet er drøftet i NOU 1995-17 under kapittel 5.1.7

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1995-17/id140359/?ch=6

Generalforsamlingene ikke en del av kommunestyremøtet, men kan gjerne gjennomføres på samme dag.

Artikkeltags