Gjøra får ny butikk. Resten er opp til bygdefolket

Av