Årsmøtet i Sunndal Gla’dans viste at medlemmene i foreninga fortsatt har sko som passer for en svingom, selv om det nå er flere år siden 50-årsjubileet ble feira. Samtlige valg ble foretatt ved akklamasjon. Karen Rolfseng, som atter en gang har vært en tur i tenkeboksen, takket ja til enda et år som leder. Dermed tangerer hun Liv Hagen Mæhle som var leder i hele 16 år, før Karen avløste henne i 2004.

Arne Akselsen, som var lagets formann for 35 år siden, har siden 2013 vært «mannen med kofferten», det vil si kasserer. Nå fikk han etter eget ønske avløsning av Mary Almskår Sørensen, og for innsatsen ble han takket med gavekort i stedet for blomster. Arne ble for øvrig valgt som vara til de interne revisorene. Som varamedlemmer i styret ble Fredny Frisvoll og Ottar Hårstad valgt. Astrid Singstad avløste Ranveig Silseth som revisor, og den dyktige valgkomiteen, bestående av Gunnhild Hårstad og Reidun Betten, tok like så godt gjenvalg når de fikk med seg Ellen Nes i komiteen.

Lagets økonomi er tilfredsstillende, takket være «grasrot-penger», flinke loddselgere på dansekveldene og velvilje fra Kommunens side. Det som derimot gir en viss grunn til bekymring er at medlemstallet har en negativ utvikling. Det er med andre ord svært ønskelig at flere som liker å danse til trivelig «levende musikk», forlater go’stolen og tv-skjermen en lørdagskveld i måneden til fordel for en tur i trivelige Støgu. Første anledning er lørdag 16. februar. Dessuten bør høstturen 6.– 8. september friste til å bli gla’danser. Årsmøtet bestemte at bussen også i år går til Savalen Fjellhotell & Spa. Den syngende sjåføren Frode Kindsbækken har visst allerede reservert helga.