Gle­der seg til å flyt­te inn i nytt leilighetsbygg

Snart blir de na­bo­er, Kari og Rig­mor. I et helt nytt sam­eie. De er to av åtte som har sik­ret seg lei­lig­het i det flun­ken­de nye lei­lig­hets­kom­plek­set i Ring­ve­gen 2.