Vi vet hvor viktig landbruket og bonden er for Norge. Vi skal være stolte over dyrevelferden i dette landet. En dyrevelferd andre land bare kan drømme om. Men hva gjør dyrevelferden i Norge så bra?

Selv arbeider jeg på gård og ser virkeligheten hver dag. Kyr som blir født i norske fjøs er heldige. Hver vår slippes dyra ute på beite, og når de er inne skrapes det rent og legges på sagflis to ganger daglig. I tillegg blir de foret på trygg måte.

I Norge er det ikke alle som er like enige om hvor god dyrevelferd vi har, og ikke alle er enige om hva som ligger i begrepet. Slik jeg ser det innebærer det 5 ting; Dyrene skal ha tilgang på trygg og ren mat med minimalt bruk av sprøytemidler, dyrene skal ikke føle frykt eller noen former for angst, de skal ha son frihet til å utføre naturlig adferd, dyrene skal ikke føle fysisk ubehag, og dyrene skal ha sin frihet fra smerte, sykdom og skade.

Mattilsynet gjør en glimrende jobb. De er lett tilgjengelige, og om man sender en bekymringsmelding, kommer de og sjekker det ut. Det er utrolig viktig med tillit til mattilsynet. De sjekker at all mat produseres slik den skal, og at dyrene har det bra. Mattilsynet er en god sammarbeidspartner for bønder.

Vi i Norge har verdens beste dyrevelferd. Hvorfor? Jo, fordi vi stiller så strenge krav. Krav til beite, renhold og slakting. Med så strenge krav, kan vi ikke si annet enn at i Norge er vi verdensmestere på dyrevelferd!