Krevende jobb i landets nest minste region

Av

Denne uka ble Tove-Lise Tove fra Sunndal formelt valgt til fylkesordfører i Møre og Romsdal. Hun er den sjuende i rekken, etter at det i 1975 ble innført direkte valg til fylkestinget.