Aura Avis møter sommeren digitalt

Av

Aura Avis har i år har valgt å gå ned til to papirutgaver i uka gjennom den roligste ferietiden.