Meningsløs promillegrense

Av

72 prosent av nordmenn mener at promillegrensen skal være den samme for båt som for bil.