«Kunne direkte ordførervalg ha bidratt til å dempe de verste hestehandlerinstinktene?»

Av

Ofte er ikke forhandlingene om makt og verv etter fylkestingsvalg et særlig vakkert syn. I noen kaotiske døgn var det slik i år også.