Bunnlinja trumfer alt annet

Av

I språket vårt kommer nye ord til, mens andre sakte forsvinner. Ett som hører til i sistnevnte kategori, er ordet samfunnsansvar.