God smittesituasjon et halvt år etter nedstengingen: – Nå må vi holde ut

Av

– Jeg er har god tro på at smittesituasjonen her i regionen vil fortsette slik den har vært de siste månedene.