Fabrikksjef ved Hydro Årdal, Wenche Eldegard, karakterisere overfor Sogn Avis resultatet som «ekstremt». I andre kvartal tjente Hydro Årdal 328 millioner kroner før renter, skatt og avskrivinger.

– Eg hugsar ikkje sist me leverte eit slikt kvartalsresultat, om me nokosinne har gjort det. Det er i alle fall eitt av tidenes beste, sier fabrikksjefen til avisa.

– Veldig kjekt

Hydro Karmøy presenterer et overskudd før renter, skatt og avskrivninger på 390 millioner kroner i andre kvartal.

Det er en stolt fabrikksjef ved Hydro Karmøy som tar telefonen fra Haugesunds Avis.

– Dette er veldig kjekt. Driftsresultatet er en kombinasjon av høye metallpriser, høy etterspørsel, god drift og forbedringsarbeid utført av ansatte gjennom mange år. Et godt marked har også gitt oss muligheter til å øke produksjonsvolumet, spesielt innen avanserte produkter til bilsegmentet, forteller Ingrid Heradstveit Guddal.

Stor etterspørsel og gode priser

Hydro Husnes melder om et resultat før renter, skatt og avskrivinger på 194 millioner kroner.

– Produksjonen går for fullt og det er stor etterspurnad og høgare prisar på produkta våre. Det er grunnlaget for dei gode resultata i andre kvartal. I tillegg treffer vi bra med det aukande volumet vi får frå B-hallen. Vi jobbar heile tida med å bli betre – alle som har vore i bransjen ei stund veit at det svingar og at det er viktig å vera godt rusta i all slags vêr, sier fabrikksjef Hans Petter Lange til avisa Kvinnheringen.

Også Hydro Høyanger kan vise til sterke tall i andre kvartal.