Det var søndag ettermiddag det ble iverksatt arbeid med å skjære opp asfalten og grave grøft. Hensikten er å legge rør for en høyspentkabel under riksvegen i sentrum. Nærmere bestemt i innkjøringen til parkeringsplassen ved Tingvollsentret.

Noe særlig til hinder er ikke arbeidet. Det er en åpen kjørebane, og lysregulering.

Arbeidet over veien avsluttes i løpet av søndagskvelden, etter som det opplyses på stedet.

Respekten for det røde trafikklyset var etter våre egne observasjoner ikke hundre prosent. Det var dem som ikke kunne vente med å komme seg forbi, selv om ventetiden er minimal.

En mulighet er å kjøre om Sanden langs sjøkanten mellom Coop og bensinstasjonen, uten å påstå at det er noe en tjener mye tid på.