Meningokokkvaksinen går populært under navnet «russevaksinen». Den er frivillig å ta, og som regel må hver enkelt ungdom betale for vaksinen. Men ikke lenger i Tingvoll.

– Kjempebra at vi har fått muligheten til å prioritere ungdommen og gi gratis vaksine., sier helsesøster Karin Hendseth Skar i Tingvoll.

Helsesøstrene mener det er så viktig å forebygge mot smittsom hjernehinnebetennelse, at tok initiativ for å kunne tilby alle i risikogruppen gratis vaksinering. Virksomhetsleder Åse Bjerke gjorde det så mulig for dem å gå til innkjøp av vaksiner.

Første gang

Dette er første gang helsestasjonen har fått mulighet til å gi gratis doser. Så langt har 25 ungdommer meldt seg for å få det forebyggende stikket. Det tar ett par uker før vaksinen gir beskyttelse.

Ungdommen oppfordres til å benytte seg av tilbudet og gjerne så snart som råd. Det er dessuten greit å komme i gang med vaksineringen før influensasesongen setter inn for fullt.

– Det er nå muligheten er der, sier helsesøster Marit K. Holmeide.

Vaksinen som settes i Tingvoll beskytter mot flere grupper meningokokk-bakterier. Den koster rundt 400 kroner per dose.

Når den er gratis, senkes terskelen for å møte opp for vaksinering mot smittsom hjernehinnebetennelse.

– Det er greit at det er likt for alle, bemerker Skar.

Forebygger i flere år

Å vaksinere ungdom i alderen 16–19 år mot smittsom hjernehinnebetennelse er også hva folkehelseinstituttet anbefaler. Siden denne vaksinen ikke er i det ordinære barnevaksinasjonsprogrammet, må den betales for.

Men ikke i Tingvoll i høst. Og da ikke bare russen, men fra og med førsteåret på videregående. Eneste betingelse er at ungdommen bor i kommunen.

– Det er en god vaksine, den forebygger ti år fram i tid, sier Skar.

Dermed beskytter den opp gjennom hele ungdomstiden.

Nå må det poengteres at det er få tilfeller av smittsom hjernehinnebetennelse i Norge. Der risikoen er størst er nettopp i den aldersgruppen russen er. Anbefalingen fra myndighetene er at det vaksineres i god tid før russefeiring eller annen tilsvarende aktivitet.

Russevaksinen

Betegnelsen «russevaksine» har den fått fordi ungdom nettopp i denne aldersgruppen har større risiko for på bli smittet.

Kombinasjon med tett samvær med andre ungdommer over flere dager med festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter og lite søvn øker risikoen for smitte.

Men ifølge folkehelseinstituttet også festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleirer og liknende.

Til forveksling lik

Sykdommen smitter gjennom spytt og utvikler seg ofte rask. De fleste overlever ved rask behandling, men ti prosent av dem som får sjukdommen dør.

Fyllesjuke, utmattelse og meningokokksjukdom kan likne på hverandre. Rådet fra folkehelseinstituttet er å passe på hverandre – og ta kontakt med helsepersonell dersom du tror noen av vennene dine er sjuke. Særlig hvis de har nedsatt bevissthet.