Grønn svanemerket miljøbarnehage i strid med kommunedelplanen

Av
DEL

LeserbrevKommunedirektøren foreslår å detaljregulere ei tomt ved Bjørgs gate for «Den grønne svanemerkede miljøbarnehagen» på Sunndalsøra i strid med kommunedelplanen. Hvis kommunestyret vedtar forslaget, vil det være ugyldig.

I 2015 vedtok Sunndal kommunestyre etter et godt og grundig arbeid, en kommunedelplan for Sunndalsøra.

https://www.sunndal.kommune.no/tjenester/planer-bygg-og-eiendom/planer-og-styringsdokumenter/kommuneplan/kommunedelplan-for-sunndalsora-2015-2025-vedtatt-02-09-2015.5161.aspx

Plankartet og bestemmelsene er den juridiske bindende delen av planen. Plankartet viser hvordan Sunndalsøra skal brukes.

Området nord for Bjørgs gate, B-23, skal benyttes til boliger, og nye boliger skal være tilgjengelige for folk med funksjonsnedsettelse.

Området ved Skolevegen, BOP-6, skal benyttes til offentlig og privat tjenesteyting (barnehage o.l..)

Før et område kan bebygges, må det detaljreguleres.

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-12-reguleringsplan/-12-3-detaljregulering/id556813/

Detaljregulering brukes for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering.

Ei detaljregulering kan ikke brukes til å endre plankart og bestemmelser i en kommunedelplan.

Å detaljregulere området nord for Bjørgs gate til bygging av den grønne svanemerkede miljøbarnehagen kan ikke gjøres før kommunedelplanen endres, eller det søkes om dispensasjon.

Kommunestyret kan ikke vedta forslaget om å starte arbeidet med detaljreguleringsplan.

Det skal være ryddighet i politikk og forvaltning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags