Håpløs vegmelding fra Sunndal

Dette er ifølge Statens vegvesen «Fv 6138, Driva, på strekningen Driva – Vinnavollbrekka».  

Dette er ifølge Statens vegvesen «Fv 6138, Driva, på strekningen Driva – Vinnavollbrekka».  

Av

Åpent brev til Statens vegvesen - Møre og Romsdal.

DEL

LeserbrevNylig leste jeg en vegmelding som jeg hadde problemer med:

«Fv 6138, Driva, på strekningen Driva – Vinnavollbrekka».

Fylkesveinummeret er det vel ikke mange som kan, og jeg tror det er ganske mange som heller ikke forstår hvor disse stedsnavnene er. Etter hvert er jeg kommet fram til at dette gjelder det vi i Sunndal kaller Hovenvegen. Denne veien går langs elva Driva, fra Rv 62 på Håsen og til Rv 70 ved Elverhøy bru. Så vidt jeg vet, er det bare et sted innenfor rimelig avstand som heter Driva, og det ligger i Oppdal kommune. Det er ikke noe sted i Sunndal som heter Driva, bare elva Driva. Vinnavollbrekka er vel heller ikke et navn som brukes ofte, men jeg antar at det det har tilknytning til Vinnavollgårdene, og disse ligger på andre sida av elva Driva i forhold til veien det her er snakk om. Så hvis det er noe som skal kalles Vinnavollbrekka, så må det være på Rv 70.

Jeg vet at disse betegnelsene har vært brukt før og Statens vegvesen har fått henvendelse om feilen. Vedkommende som tok kontakt fikk tilbakemelding om det ble brukt navn fra kart. Da kunne det være interessant å få vite hvilket kart som er brukt. Jeg har gjort søk i Norgeskart.no, men får opp bare elvenavnet Driva i Sunndal.

Neste gang anbefaler jeg Statens vegvesen å skrive:

Fv 6138, Hovenvegen, på strekningen Håsen – Elverhøy bru (f.eks.)

Dette er ikke første gangen jeg tar kontakt med Statens vegvesen om navnebruk. For en tid tilbake tok jeg opp skilting av en sidevei fra Jordalsgrenda i Sunndal. Der står det et gult skilt (offentlig vei?) med teksten Ryssdalen 6. Denne veien er en gammel anleggsvei som Statnett har bygd i forbindelse med linjearbeid. Etter min mening er den nesten uframkommelig med vanlig personbil selv på sommerstid. På vinteren er den selvfølgelig ikke brøytet. Jeg fikk et noe vagt og ullent svar fra Statens vegvesen, og ingen reaksjon i forhold til skiltingen.

Etter at denne vegmeldingen kom på en side på Facebook, er det kommet flere kommentarer som går på at det er vanskelig å få respons hos Statens vegvesen. Flere sier at vegvesenet tydeligvis ikke er mottakelig for innspill/kritikk. Siden det er mange som har reagert på omtalte vegmelding, blir dette brevet også sendt som leserinnlegg i lokalavisa Aura Avis. Jeg ønsker et svar som bør gå til både meg og Aura Avis.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags