Nå som friområdet Kalvehagen er satt i spill i forbindelse med bygging av nye habiliteringsboliger i Tingvoll sentrum, har jeg lyst til å komme med noen synspunkter vedrørende dette. Men først et lite tilbakeblikk til min egen barndom og oppvekst i Tingvoll sentrum på 70-tallet. Det var en fri barndom å vokse opp i sentrum den gangen, og det var mange barn og ungdommer i nabolaget, i og omkring Ørabakken. Vi lekte fritt i nærområdet, og hadde flere steder vi pleide å dra på ekskursjoner og turer på egen hånd. Mange husker kanskje Nøtteskogen, ei stripe med skog mellom ekrene nedenfor Vonheimssvingen. Den var kanskje ikke så stor, men den føltes stor for oss. Så var det skogen ved skolen, nedenfor Rypdal-huset, (Der biblioteket nå ligger.) hvor vi plukket liljekonvall til gamle damer i husene i nærheten. Da vanket det gjerne et rødt eple fra spiskammerset, eller en krone til is. Vi var også mye i fjæra og fanget krabbe, og vi dro på tur både oppover og nedover Koksvikelva. Det hendte også at vi gikk til skolen om sommeren for å disse, da stakk vi gjerne innom Ole Ødegård på biblioteket i kjelleren på Videregående, hvor vi fikk bla i de flotte Mitt skattkammer-bøkene. Og så var det Kalvehagen da, hvor vi kunne avtale med venner å møtes – for å gå på tur neste dag – gjerne med nistepakke like etter frokost. Vi kjente på en frihet og en selvstendighet over å få lov til å dra på tur, utforske, leke og være sammen der på egen hånd. Da vi ble eldre og kalvene var der, stoppet vi ofte opp med syklene våre og hilste på dem ved grinda.

I dag er barndommen i Tingvoll annerledes! Nå er nesten alle barna i barnehagen. Der leker de på spesialtilpassede lekeområder med spesialtilpassede lekeapparater. Jeg kjenner ikke så veldig godt til lekeområdet ved den nye barnehagen, men sett utenfra ser det ikke ut til at det er mye natur å leke i der. Men jeg ser at personalet i Tingvoll barnehage flinke til å ta med seg barna på tur for å gi dem gode opplevelser i naturen. Men så er det dessverre slik at turområdene i Tingvoll sentrum er under press. Det finnes vel knapt en krabbe i fjæra, og Nøtteskogen finnes det bare en liten stripe igjen av. Deler av skogen ved skolen er jo fortsatt der, men ikke så godt egnet for barnehagen å bruke vil jeg tro? (Kanskje er deler av den privat også?) Men vi har et fint sted, nemlig Kalvehagen! Kalvehagen brukes flittig av både barnehagen og småskolen. For dagens barn trenger også å leke i naturlige områder med myk skogbunn, store og små trær, finne en pinne på bakken, se en sommerfugl, plukke en blomst! De vet det så godt i barnehagen, og de oppsøker slike steder.

Dagens barn trenger også å kunne være et sted som bringer fram leken på en annen måte enn en lekeplass med lekeapparater. For måten barn leker i et naturlig skogsområde, er helt annerledes enn leken de leker på en tilpasset lekeplass – og her er etter mitt syn Kalvehagen helt unik i Tingvoll sentrum! Når vi vet at området brukes av både barnehagen og barneskolen for å gi barna disse opplevelsene, så er dette et viktig perspektiv å ta med i vurderingene av hvor man velger å bygge boliger i sentrum, også habiliteringsboliger, for det synes meg å være et perspektiv som ikke er tilstrekkelig tatt hensyn til i utredningen, ei heller i de politiske foraene saken har vært oppe i.

Det er helt umulig å erstatte Kalvehagen ved å utvide området ved Koksvikstranda. Koksvikstranda er blitt et flott område, og jeg ser at det blir brukt, men det er en annen bruk enn opplevelsene og samværet Kalvehagen kan gi både barn og voksne. Kalvehagen er et sted hvor alle kan møtes, både store og små, fra alle kanter av bygda.

Hva det betyr å ha skog og naturopplevelser, i nærheten av der man bor, har også stor betydning for den psykiske helsen i befolkningen. Dette kan man bare google seg fram til. Det er vel dokumentert!


Til nå har det ikke vært så mange stemmer å høre for bevaring av Kalvehagen som den er i dag, for det er ikke lett å gå ut å si sin mening når det handler om naboens barn, en kollegas barn eller venners barn. Slik vil det alltid bli i ei lita bygd. Og er det en noen man virkelig unner å bo i sentrum, så er det de som habiliteringsboligene er tenkt for. Jeg unner dem av hele mitt hjerte og bo nært servicetilbud, butikker og andre tjenester, men jeg unner dem også at de kan dra på tur til Kalvehagen fra der de bor. Treffe andre der – delta på eventuelle sosiale sammenkomster der. For det er slik, som jeg har sett skrevet i et annet innlegg, at sammensetningen av befolkningen vil variere over tid. Det vil ble flere barn i sentrum igjen, og om den ønskede fortetningen i sentrum blir realisert, så vil det bli enda mer behov for et sted som Kalvehagen.

Men hvor skal da habiliteringsboligene bygges? For de må bygges et sted! Jeg drister meg til å komme med et aldri så lite innspill fra sidelinja. Hva med området ovenfor/omkring kommunehuset? For står ikke egentlig kommunehuset og sperrer for en av Tingvolls aller fineste og mest egnede tomter? Den store skråningen av en plen og noe av parkeringsplassen der? Nå som Legesenteret er på flyttefot? Ikke dyrkamark og ikke friområde! Og mye bedre skjermet for nordavinden enn i Kalvehagen, og en bedre og lettere adkomst til sentrum. Kanskje også mer å se på, og oppleve i form av møter med andre mennesker. Boliger på en etasje her, vil heller ikke komme i konflikt med boligene bak om man graver seg innover i plenområdet. Og man slipper unna med å felle noen få trær. Jorda kunne vært flyttet for å lage et parkområde/hageområde i forkant.Det vil ikke bli sjøutsikt fra alle leilighetene der, men flinke arkitekter kan gjøre mye med å skape trivelige rom både ute og inne. Og kan det tenkes at vi på sikt kan gjøre noe med kommunehuset? Kunne det tenkes at kontorer kunne vært plassert et annet sted? Hva med å samarbeide med Coop om en utbygging, og bygge kontorbygg i skråninga nedenfor der etter hvert? Burde ikke kommuneadministrasjonen ha vært flyttet mer mot hotellet, for å styrke dette området som et vitalt og levende sentrum? Det samme med Familiens hus? Fylle området der med funksjoner som gjør at flere ferdes og møtes der? Mødre med barnevogner, en tur til legen, lunsj på hotellet etterpå, den type ting?

Et tettere møtested med flere funksjoner i området ved Fjordhotellet vil generere flere som møtes, og en følelse av mer liv. (Som jeg hører at mange ungdommer savner, og som hindrer mange av dem i å bosette seg her.) En forsterkning av dette området som et sentrum, ville kanskje medført at noen så seg mål på å starte en klesbutikk eller en blomsterbutikk i bygda igjen også. Jeg savner at noen tar til orde for en helhetlig utvikling av Tingvoll sentrum, der alle brikkene vi trenger og ønsker oss blir satt i en sammenheng.Dette høres nok veldig drastisk ut, jeg ser den! Men om man tenker på hva som er best for Tingvolls framtid så har jeg tro på denne løsningen. På turer i Spania har jeg mange ganger opplevd møtestedene de har der, og der har de ofte en plass mellom husene, med benker rundt en fotene eller et annet midtpunkt, gjerne i nærheten av rådhuset. Kan det tenkes at vi kan få til noe lignende ved kommunehuset vårt? Og i tillegg gjøre noe mer ut av snarveien som mange allerede bruker til og gjennom Kalvehagen? Kanskje kunne både eldresenteret og ungdomsklubben vært plassert i deler av det som i dag er Helsesenter også? Det ville frigi området ved Kaibakken som i dag nesten bare består av en stor sving og to hus som kun benyttes noen få dager i uka.


Så startet jeg da dette brevet med Kalvehagen, men endte opp i en framtidsvisjon for Tingvoll, for nå er det viktigere enn noen gang med en helhetlig tankegang, det er viktig at de riktige brikkene flyttes, og at de settes på rett plass. Og vi må stille oss de riktige spørsmålene, ikke velge en tomt bare for å bli ferdige med det.


For har vi virkelig råd til å «ødelegge» Kalvehagen for all framtid? Hvordan skal det være å vokse opp i Tingvoll sentrum i framtida? Skal det ikke lenger finnes et friområde med skogskvaliteter hvor barn kan leke fritt i Tingvoll sentrum? Har vi ikke lenger plass til natur i sentrum av Økokommunen Tingvoll?

Og akkurat nå er jeg ikke sikker på om det partiet jeg stilte meg på liste for ved siste kommunevalg er det rette for meg lenger. Det rette partiet for meg er et parti som virkelig tar sentrumsutviklingen i Tingvoll på alvor. Et parti som viser med ord og handling at de vil starte utviklingen av Tingvoll sentrum til et levende, vitalt og sosialt sentrum. Nå har jeg lenge hørt at Tingvoll kommune ikke er en kommune uten utkantene, men Tingvoll kommune er heller ingen kommune uten sentrumsbygda. For meg er det nå viktig med politikere som viser at de står på for sentrumsbygda, og en god utvikling av den. Jeg etterlyser en helhetlig tankegang når det gjelder denne utviklingen, slik at vi kan skape flere gode møteplasser og ikke minst bevare de gode møteplassene vi allerede har, som blant annet Kalvehagen. For Kalvehagen ble regulert til friområde av en grunn!

Kalvehagen er et skattekammer, et skattekammer vi ikke har lov til å ta fra våre framtidige generasjoner. Et skattkammer som kan bidra til å gi den oppvoksende slekt identitet og tilhørighet, et skattkammer som kan gi bolyst for nåtida og framtida.


Vil vi være de som bygde ned Kalvehagen? Eller vil vi være de som hadde visjoner og som klarte å finne en annen og kanskje bedre løsning? En løsning som gjør Tingvoll sentrum til et bedre sted å bo og ferdes i for alle.