Hastemøte om opplagsplass i Torjulvågen tirsdag

Tirsdag 5. mai har formannskapet i Tingvoll ekstraordinært møte. Dette for å avgjøre om det kan legges fartøy i «koronaopplag» i Torjulvågen.