Hedret for lang og tro tjeneste hos Ottem

Veteran: Dag Valset kan se tilbake på 30 år hos Ottem – så langt.

Veteran: Dag Valset kan se tilbake på 30 år hos Ottem – så langt.

Av
DEL

15. juli 2020 hadde Dag Valset vært ansatt i Ottem i 30 år. Dette ble feiret med en liten markering i lunsjen på tirsdag 1. september med overrekkelse av æresmedalje for lang og tro tjeneste, diplom og god kake fra Johansen bakeri.
Senior Trond Ottem og Torstein Ottem holdt hver sin lille tale. Feiringen ble avsluttet med en bedre middag for de ansatte i Ottem Resirk AS på East and West.

Takk: Torstein Ottem takker Dag Valset for innsatsen med en koronahilsen.

Takk: Torstein Ottem takker Dag Valset for innsatsen med en koronahilsen.

Diplom: Tostein Ottem med det synlige beviset på 30 års tjeneste.

Diplom: Tostein Ottem med det synlige beviset på 30 års tjeneste.

Kake: Kake var en selvfølgelig del av markeringen.

Kake: Kake var en selvfølgelig del av markeringen.

Sosialt: Og etterpå var det middag.

Sosialt: Og etterpå var det middag.

Artikkeltags