Heimevernet skal bistå med sikring av Kårstø gassbehandlingsanlegg i Tysvær, Kollsnes prosessanlegg i Øygarden og industriområdet Mongstad i Nordhordland.

Sørvest politidistrikt bekrefter til VG at Heimevernet skal bistå ved Kårstø.

– Vi har bedt om bistand fra Heimevernet. Det blir iverksatt i morgen, sier stabssjef Håkon Strand i Sørvest politidistrikt.

Visepolitimester Ingmar Farstad i Møre og Romsdal politidistrikt vil ikke gå konkret inn på alle anleggene det dreier seg om.

– Vi har flere landbaserte anlegg i Møre og Romsdal. Det er ingen hemmelighet at Nyhamna er sentral. Per i dag er det politiet som har vaktholdet, men vi har sendt en anmodning om bistand til Forsvaret om hjelp til dette. Det driver vi lokalt og rigger til nå, sammen med heimevernsdistrikt 11, sier visepolitimester Ingmar Farstad.

Mongstad og Kollsnes

Også i Vestland skal Heimevernet bistå.

Vest politidistrikt ba tidligere denne uka Forsvaret om bistand til å sikre gassanlegget på Kollsnes og har nå fått beskjed om at Heimevernet skal bidra, skriver Bergens Tidende.

– Status er vi har vakthold der fra før, men nå har vi fått beskjed om at vi får bistand fra Forsvaret. Det har vi avtalt, sier Gustav Landro, stabssjef i Vest politidistrikt.

Landro presiserer at det ikke er rettet noen direkte trusler mot anleggene, men at det likevel er behov for mer synlighet og politinærvær i området.

Politiet og Heimevernet skal søndag ettermiddag ha et møte for å avklare detaljene og oppstartstid, skriver Bergensavisen.

Klar til å bistå

Sikkerheten ved anleggene er styrket etter Nord Stream-lekkasjene og flere droneobservasjoner den siste tiden.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier til TV 2 at det er politiet som gjør vurderingene rundt sikkerheten ved anleggene.

– Forsvaret har svart ja til bistandsanmodningen fra politiet, og det er aktuelt å gjøre enda mer av det fremover. Forsvaret vil stille opp i tråd med de behovene som politiet melder inn, sånn at vi får sikret anleggene på en god måte, sier han.

(©NTB)