Mandag var 103 pasienter med korona innlagt i Helse Midt-Norge. Åtte av dem på intensiven, noe som utgjør en tredel av alle intensivpasientene i helseregionen.

Antallet koronapasienter mandag var ti flere enn fredag, mens det var fire flere med påvist covid-19 på intensivavdelingene.

Koronapasientene i helseregionen utgjør 8,5 prosent av alle innlagte, og intensivpasientene med korona utgjør en tredel av dem på intensiv.

Blant intensivpasientene med korona får to respiratorbehandling, som er én mer enn fredag.

Mandag var det totalt 569 pasienter med koronavirus innlagt på norske sykehus. Det var 44 flere enn fredag.

Helse Midt-Norge driver sykehusene i Trøndelag og Møre og Romsdal og eier sykehusforetakene Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal og St. Olavs hospital.