Antallet koronapasienter tirsdag var én færre enn dagen før, mens det var like mange som før med påvist covid-19 på intensivavdelingene.

Koronapasientene i helseregionen utgjør 1,7 prosent av alle innlagte, og på intensiven utgjør de 9,1 prosent av alle pasienter på intensivavdeling.

Blant intensivpasientene med korona får 1 respiratorbehandling, som er like mange som dagen før.

Helse Midt-Norge driver sykehusene i Trøndelag og Møre og Romsdal og eier sykehusforetakene Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal og St. Olavs hospital.

På det meste gjennom pandemien har det vært innlagt totalt 54 pasienter med koronavirus i helseregionen. Det var 7. desember 2021. Koronapasientene utgjorde da 3,9 prosent av alle pasientene i regionens sykehus.