Onsdag var det innlagt 35 pasienter med korona i Helse Midt-Norge. To koronapasienter på intensiven utgjorde 7,7 prosent av alle intensivpasientene i helseregionen.

Antallet koronapasienter onsdag var fem flere enn dagen før, mens det var én flere med påvist covid-19 på intensivavdelingene.

Koronapasientene i helseregionen utgjør 2,5 prosent av alle innlagte, og på intensiven utgjør de 7,7 prosent av alle pasienter på intensiv.

Blant intensivpasientene med korona får én respiratorbehandling, som er like mange som dagen før.

Onsdag var det totalt 280 pasienter med koronavirus innlagt i norske sykehus. Det var 13 flere enn dagen før.

Helse Midt-Norge driver sykehusene i Trøndelag og Møre og Romsdal og eier sykehusforetakene Helse nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal og St. Olavs hospital.

På det meste gjennom pandemien har det vært innlagt totalt 54 pasienter med koronavirus i helseregionen. Det var 7. desember 2021. Koronapasientene utgjorde da 3,9 prosent av alle pasientene i regionens sykehus.