Ansatte i Helse Møre og Romsdal opplever at flere pasienter tar kontakt, og noen velger å utsette timene sine ved sykehuset. Dette skjer i forbindelse med økning i smittetilfeller i fylket og i landet ellers.

- Pasienter tar kontakt med oss og er engstelige for koronasmitte ved sykehuset. De trenger ikke bekymre seg, og skal føle seg trygge på at de ikke utsetter seg for koronasmitte ved å oppsøke sykehusene våre, sier Torstein Hole, som er fagdirektør i Helse Møre og Romsdal.

Fagdirektøren har en klar oppfordring til innbyggerne om at det er helt avgjørende for helsa til mange at de kommer til oppsatt time.

Mange pasienter gjennomgår viktige behandlingsforløp, og det er særs viktig at de ikke får avbrudd i behandlinga.

- Også pasienter som blir akutt syke med behov for oppfølging fra spesialisthelsetjenesten må kontakte oss. Vi har strenge smitteverntiltak ved sykehusene, og det skal derfor være trygt for pasientene våre å komme til behandling, sier Hole.