Helse- og omsorgsinstitusjoner i Tingvoll åpnes for besøk

Kommuneoverlege Bjarne Storset kommer med nye retningslinjer for besøk på helseinstitusjoner i Tingvoll.

Kommuneoverlege Bjarne Storset kommer med nye retningslinjer for besøk på helseinstitusjoner i Tingvoll.

Fra 30. mai åpnes det for besøk fra pårørende ved helse- og omsorgsinstitusjonene i Tingvoll.

DEL

Det er viktig å legge til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjonene, og sørge for at pasienter og beboere får kontakt med sine pårørende. FHI kom 27.5.2020 med oppdaterte råd vedr. besøk i helse- og institusjoner. Behov for nærhet og omsorg er avgjørende for beboerenes trivsel og helse. Vi ser at mange eldre nå har nedsatt trivsel og livsglede pga mangel på nærhet til sin familie og venner.

Smittevernrådene som er utarbeidet for de kommunale helse- og omsorgsinstitusjonene, har som formål å forebygge at SARS-CoV-2 kommer inn i og sprer seg i institusjonene, uten å begrense beboernes sosiale liv mer enn nødvendig. Det er viktig å legge til rette for besøk, samtidig som det er viktig å unngå at besøkende fører med seg smitte inn på helse- og omsorgsinstitusjoner, særlig der det bor personer i risikogrupper.

Kommuneoverlege og smittevernlege i Tingvoll kommune, Bjarne Storset, opplyser at følgende retningslinjer gjelder:

I forkant av besøk

- Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant.

- De besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges.

- Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19-smitte , kan i henhold covid-19 forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.

- Pårørende eller andre som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. For mer

informasjon se Helsedirektorats anbefalinger for vurdering av besøk. Ved unntak må smittevernrådene i avsnittet «Råd når personer med luftveissymptomer eller i hjemmekarantene unntaksvis får komme på besøk» følges (nedenfor)

Under og etter besøk

- Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.

- Besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.

- Besøkende bør gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer.

- Antall samtidig besøkende begrenses til 3-4 personer hvis avstand på 1 m kan opprettholdes. Familier som er på besøk, trenger ikke innbyrdes å ha avstand. Det er avstand til beboeren(e) og ansatte som gjelder.

- Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.

- Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.

- Pasient/beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.

- Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

- Det er akseptert at pårørende tar med sine ut på trilletur (rullestol). Det vanskelig å opprettholde avstand på 1 m, men i friluft er det mindre sjanse for smitteoverføring slik at er akseptabelt med avstand mindre enn 1 m.

- I etterkant av besøk: Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

Sjukeheimen 2. etg.: 91589442

Sjukeheimen 3. etg.: 90297649

Hjemmesykepleien/østfløy: 90574051

Vonheim: 96226869

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken