Helse- og omsorgssjefen presiserer: Slik fungerer besøksreglene ved Sunndal helsetun

Helse- og omsorgssjef Anne Berit Vullum.

Helse- og omsorgssjef Anne Berit Vullum.

– Sommeren er en sårbar tid og koronasituasjonen kan fort snu seg. Ferietid fører til større mobilitet blant folk, og dermed øker risikoen for at smitten kan blomstre opp igjen.

DEL

Det skriver helse- og omsorgssjef i Sunndal kommune, Anne Berit Vullum, en en pressemelding, hvor hun presiserer hvordan besøksrestriksjonene ved Sunndal helsetun fungerer.

Dette er pressemeldingen:

Helse og omsorgstjenesten frykter koronasmitte, da dette kan føre til mange dødsfall i institusjon. Restriksjonene er anbefalinger fra FHI, for å beskytte den mest sårbare gruppen i samfunnet. Det er derfor svært viktig at retningslinjene blir overholdt. Vi ber om forståelse for at bakgrunnen for besøksrestriksjoner er for beboernes beste og for å holde risikoen for smitte så lav som mulig.

Ansatte i Helse og omsorgstjenesten har et særskilt ansvar med å informere pårørende/besøkende om retningslinjene. Pårørende/besøkende har et gjensidig ansvar for å sette seg inn i disse og at de overholdes. Det har vært avdekt tilfeller der restriksjonene blir brutt og det ser vi svært alvorlig på. Hvis situasjonen ikke bedrer seg vil vi måtte stramme inn restriksjonene for å sikre beboernes helse.

I enkelte tilfeller vil det bli foretatt individuelle vurderinger.

Vi ser behov for å grunngi enkelte punkt i besøksrestriksjoner:

 • Årsaken til at vi har satt faste tidspunkt for besøk er at avdelingen skal ha kapasitet og tilgjengelige ressurser for å organisere besøk.
 • Besøket skal være avtalt på forhånd. Minimum en time før besøket starter. Når besøket er avtalt ute skal besøkende møte på avtalt plass. Ansatte bringer pasienten ut. I disse tilfellene er det ikke anledning til å gå igjennom avdelingen. Er besøket avtalt inne skjer dette på pasientens rom. Besøkende går rett til pasientens rom. Ikke innom fellesareal.
 • Besøkende må vaske berøringspunkt.
 • Minimum 1 meters avstand. Max 3 besøkende samtidig på rommet. For pasienter ved korttidsavdelingen er det max 2 besøkende samtidig på rommet.

Gjeldene retningslinjer for besøk i institusjonen

 • Alle besøkende må være friske
 • Ring avdelingen for å avtale besøk i forkant, minimum 1 time før besøket.
 • Besøks tid vil være fra kl 13-14.30 og 16.30-17.30.
 • Maks besøkstid 1 time.
 • 3 besøk pr.uke pr pasient
 • Pårørende kan ikke ta med pasienter ut på trilletur eller biltur.
 • Om besøket foregår utendørs kommer vi ut med pasienten og henter når besøket er avsluttet.
 • Inngang for besøkende blir ved hver avdeling. Skal ikke være gjennomgang gjennom flere avdelinger. Unntak besøkende ved avdeling D.
 • Håndhygiene/desinfeksjon av hender før og etter besøk.
 • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesareal. De skal gå rett til pasientens rom eller avtalt sted utendørs.
 • Det blir ikke gitt servering til pårørende under besøket.
 • Minimum 1 meters avstand. Max 3 besøkende samtidig på rommet. For pasienter ved korttidsavdelingen er det max 2 besøkende samtidig på rommet.
 • Alle besøkende skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt for besøk.
 • Besøkende vasker over alle berøringspunkt på rommet med såpe og vann etter besøket. (evt. wipes)
 • Dersom besøkende får Covid-19 symptomer få dager etter besøket, må avdelingen varsles med en gang.

Artikkeltags