– Sykehusene gjør en kjempejobb med å gi kreftpasientene god behandling i en krevende tid, sier Bent Høie (H) til NTB.

Helseministeren roser hele helsevesenet, fra fastlegene til sykehusene, og berømmer dem for innsatsen for pasienter som er med på regjeringens ordning Pakkeforløp for kreft som 28 ulike kreftformer omfattes av. Sammenlignet med samme periode i fjor har helsevesenet nådd målet om at minst 70 prosent av alle kreftsyke som er med på ordningen gjennomfører på normert tid. Sammen med Kreftforeningen er Høie glad for de positive tallene.

Likevel ligger det en bekymring under de gode resultatene. At forhold rundt koronapandemien påvirker hvordan folk bruker fastlegen sin.

Mistanke

– Hvis det faktisk er færre kreftpasienter, så er det en veldig god nyhet, men vi har en mistanke om at det ikke er det. Vi vet fra i vår at det er færre som går til fastlegen nå, sier Høie.

Han ber nå folk om å ikke være engstelige for å oppsøke fastlegen dersom de får mistanke om at de kan ha en kreftlidelse.

Ingrid Ross i Kreftforeningen sier det normalt er positivt at antall syke i en statistikk går nedover, men at det for kreftpasienter er grunn til å ikke være så positiv til denne utviklingen. Sammen med helseministeren frykter hun at nedgangen ikke gir det rette bildet av virkeligheten.

– Statistikken skal ikke se slik ut. Tallene skal ikke gå ned, sier Ross.

Godt over målet

På landsbasis for 2. tertial i år ble 75,6 prosent av pakkeforløpene gjennomført på normert tid, mens tallene for 2. tertial 2019 var 63,8 prosent. Alle de fire helseregionene lå over målet på 70 prosent. Høyest ligger Helse vest med 77 prosent.

Antallet nye pasienter som har gått inn i et pakkeforløp, har imidlertid gått noe ned under koronapandemien, fra 78 prosent til 74 prosent fra 1. tertial til 2. tertial i år.

– Det er viktig å understreke at fastlegene har gode rutiner for å hindre smitte. Det er trygt å gå til fastlegen, og det er viktig at de som har mistanker, går og får sjekket det, sier Høie.

Farligere å vente

– Det er mye farligere å la være å gå til fastlegen fordi man tenker at man utsetter seg for koronasmitte. Det vi er redde for, er at dette er kreftformer vi kunne oppdaget tidligere, at det betyr senere og økt dødelighet, sier Ingrid Ross.

Nå ser helseministeren at nedgangen i antall besøk hos fastlegene kan snu når koronavaksinen kommer. Da kan også den hittil gode utviklingen for kreftbehandlinger i pakkeforløp endre seg.

– Det er bra dersom vaksinen fører til at flere pasienter som frykter at de har en kreftdiagnose, oppsøker fastlegen sin. Vi må være forberedt på at flere pasienter vil bli henvist til sykehusene og at den gode utviklingen i pakkeforløpene kan snu. Det er derfor viktig at den jobben sykehusene nå gjør, fortsetter, og vi vil følge nøye med på resultatene framover, sier Høie.

(©NTB)