Bakke er Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, hvor hun er valg fra Møre og Romsdal. Torsdag kveld deltok hun i Årsmøtet for Sunndal Arbeiderparti, hvor hun innledet om den politiske situasjonen og delte ut utmerkelser til Arbeiderpartiets jubilanter.

- Vi setter stor pris på å få besøk fra Åse Kristin, sier Hilde Furre, leder av Sunndal Arbeiderparti.

- Vi støttet Åse Kristin ved nominasjonen i 2021, og regner henne som vår egen.

Fredag besøkte Bakke Helsetunet, hvor hun blant annet møtte tillitsvalgte fra Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Temaet for møtet var heltid, og hvordan vi best kan jobbe for å oppnå dette. Bakke er selv utdannet sykepleier, er medlem i Fagforbundet, og har jobbet ufrivillig deltid i hjemmebasert omsorg før hun ble valgt til Stortinget.

- Det var viktige innspill de ansatte kom med om hvordan vi kan gjøre hverdagen i helse og omsorg bedre får både ansatte, pasienter og pårørende, sier Bakke. Dette setter jeg stor pris på. Jeg er også imponert over at Sunndal kommune og de folkevalgte med Arbeiderpartiet i spissen, er best i landet på heltid. Det gir flere muligheten til å få full jobb og mer forutsigbarhet.

Andre halvdel av fredagen besøkte Bakke Hydro Sunndal, hvor hun blant annet møtte tillitsvalgte fra Sunndal Kjemiske Fagforening.

Tema for dette møtet var kraft og industri, og nødvendige rammebetingelser for videre utvikling av den kraftforedlende industrien.

Bakke fikk også omvisning på Hydro, noe som ble satt stor pris på.