Heltidsprosjektet 8. mars: Sunndal kommune brukte styringsretten mot Fagforbundets vilje

Fagforbundet var uenig i forslaget fra Sunndal kommune om premissene for å lande heltidsprosjektet.