Straumsnes fritidsklubb har valgt styre for skoleåret. Styret består av seks ungdommer inkludert vara.

Det er Gunn Toril Langholm, Ane Eikrem Jensen (vara), Eiril Tveekrem, Paul Flemmen, Magnus Johan Schilbred og Aleksander Aasen.

Sist nevnte ble valgt som leder.

Så er det også valgt hvem av dem som skal representere klubben i Tingvoll ungdomsråd, og det ble Magnus Johan Schilbred.