Som representanter for Tingvoll videregående skole Alva Skar Bulling med vara Rolf Andre Smogeli.

For Tingvoll barne- og ungdomsskole Ragna Fjellengen Røttingsnes med Benedikt Johan Metzdorf som vara.

Straumsnes barne- og ungdomsskole Saga Skjevling Weiseth og vara Viljar Oleson Rakstang.

Straumsnes fritidsklubb har som sine representanter Magnus Johan Schilbred med vara Aleksander Aasen.

Marius Innerdal representerer Tingvoll ungdomsklubb med Sandra Balstad som vara.

Fra kulturskolen og idrettsrådet Jakob Woelfert med Sandra Røskar som vara.

Medlemmene er valgt for ett eller to år.

Som representant for kommunestyret sitter Unn C. Fyllingsnes ut kommunestyreperioden.