(Tidens Krav)

Arbeidet kommer i gang allerede denne uken, og finansieres av ekstramidlene som Stortinget har bevilget i forbindelse med koronapandemien, opplyser Vegvesenet i en pressemelding.

Dersom alt går etter planen, har store deler av den 7,4 km lange strekningen fra Slipran til Lihjell fått nytt rekkverk i løpet av mai.

Kontrollingeniør Joakim Darell Albrigtsen i Statens vegvesen opplyser i pressemeldingen at det er mulig å bytte på hele strekningen i én operasjon på grunn av koronamidlene.

– Til vanlig måtte dette blitt gjort stykkevis og delt, antakelig over flere år, sier han.

For trafikantene betyr dette innsnevring til ett kjørefelt og lysregulering mens arbeidet pågår.

Rekkverket som står langs veien i dag er enkelte steder i dårlig stand, står på trestolper og har vært litt for lavt.